Učinkovit marketing v turizmu je namenjen ugotavljanju potreb in želja domačih in tujih turistov

Turistična ponudba in povpraševanje skupaj tvorita turistični trg. Gre za splet različnih odnosov, ki nastajajo z izmenjavo turističnih dobrin in storitev, hkrati pa vplivajo na oblikovanje turistične ponudbe. Pri tem ima pomembno vlogo predvsem marketing v turizmu, ki je namenjen ugotavljanju potreb in želja turistov.

Res je, da je turistična ponudba v največji meri odvisna od naravnih danosti in kulturne dediščine, pa vendar se nenehno spreminja. Glavni razlog za to je, da se želje in potrebe turistov nenehno spreminjajo, zaradi česar se jim mora prilagoditi tudi turistična ponudba. Če je marketing v turizmu dovolj učinkovit, potem je tudi ponudba vedno konkurenčna.

Želje in potrebe gostov sooblikujejo turistično ponudbo

Za ugotavljanje želja in potreb turistov je potreben poseben pristop trženja. Zaradi tega je marketing v turizmu oziroma trženje nepogrešljiv del vsake turistične ponudbe. Turistične destinacije in organizacije se morajo potrebam in željam nenehno prilagajati in agilnost marketinga v turizmu je v tem primeru ključnega pomena.

Pri tem ni zanemarljivo dejstvo, da se v določenih obdobjih spreminjajo tudi potrošniki in njihove navade. Če vemo, kako se potencialni gost obnaša in katere digitalne medije uporablja, je veliko lažje prilagoditi svojo ponudbo in mu ponuditi natanko tisto, kar išče.

Različne strategije marketinga v turizmu

Za ugotavljanje potreb turistov in trženje svojih turističnih proizvodov marketing v turizmu vsebuje različne strategije. Med slovenskimi turističnimi ponudniki je v ospredju predvsem spletno oglaševanje, vse bolj priljubljeni pa so tudi influencerji oziroma spletni vplivneži, ki uživajo veliko mero verodostojnosti.

Dejstvo je, da morajo biti novi turistični proizvodi vedno skladni z destinacijo in hkrati prilagojeni gostu. Prvi stik z njim predstavlja predvsem spletna stran turističnega ponudnika, pri čemer ima marketing v turizmu prav tako pomembno vlogo. Ker je glavni cilj vsake turistične ponudbe zadovoljevanje potreb in želja turistov, se mora to jasno odražati tudi na spletni strani.