Kolokviji so študentu zelo prijazni, saj mu zmanjša obseg snovi za posamezen test

Na vseh fakultetah oziroma višjih in visokih šolah, moramo svoje znanje dokazati z pozitivno ocena na izpitu, torej 6, 7, 8, 9 ali 10. Izpiti pa so lahko izredno zahtevni, saj je obseg snovi ogromen, zato imamo na veliko fakultetah možnost opraviti nek izpit oziroma predmet z kolokviji. 

Kolokvij je neke vrste mini izpita. Gre torej za izpit, vendar vsebuje polovičen obseg snovi, kot bi jo imeli za pravi izpit. Kolokvija moramo torej pisati 2, da z njima opravimo izpit. Prednost tega je tudi ta, da če enega izmed kolokvijev pišemo negativno, torej 1, 2, 3, 4 ali 5, lahko ta predmet še vedno opravimo in sicer tako, da pišemo drugi kolokvij tako dobro, da bo povprečje obeh kolokvijev znašal vsaj 6, torej pozitivno oceno.  

Kolokviji so študentu zelo prijazni, saj mu zmanjša obseg snovi za posamezen test

Še ena prednost kolokvijev je tudi ta, da so neobvezni, vendar so dodatna brezplačna možnost. Torej če nam kolokvija ne uspe opraviti, lahko še vedno gremo pisati izpit in tako ne izgubimo nobene možnosti. 

Kolokvije se po navadi piše nekje do 2 uri, in sicer 2 uri po 60 minut. Pri nekaterih predmetih in fakultetah je lahko to drugače in kvečjemu manj. Obseg kolokvija pa je isti kot obseg izpita, v smislu, da je isto število nalog oziroma, za kolokvij potrebujemo enako časa kot za izpit, razlika je le v obsegu snovi, kot smo že navedli. 

Rezultate kolokvija pa lahko izvemo preko spleta. Večina fakultet, je povezanih preko spletnega portala VIS, kjer ima študent svoj profil, ter lahko tam izve vse rezultate izpitov in kolokvijev. Prav tako se je potrebno preko sistema VIS prijaviti na kolokvij, če profesor predmeta to zahteva.